Hitta till Gamla Byvägen 29, Yngsjö

Norrifrån


E22 från Kristianstad
• väg 118 mot Åhus
• fortsätt genom Åhus, rakt fram i alla rondeller
• Yngsjö avfart mot Kastanjelund
• till höger på Gamla Byvägen, ca 200 meter
• Nummer 29 ligger på vänster sida

Söderifrån

• Väg 19 Ystad – Kristianstad
• Väg 118 mot Åhus
• Yngsjö avfart mot Kastanjelund
• till höger på Gamla Byvägen, ca 200 meter
• Nummer 29 ligger på vänster sida

Klicka på länken för karta http://kartor.eniro.se/m/aumJO

Välkommen!