2022

 

                                                                                   26 juni - 17 juli

Henrik Kjaerkner   akvarell

www.kjaerkner.se

 

 

 

24 juli  -  14 augusti 

 

Minnesutställning för Christer Bording  diabas 

 

och

 

 

                                                             Pia Lindberg  diabas

www. lindbergdiabas.se